微信图片_20191004211553.jpg

微信图片_20191004211600.jpg

 

 微信图片_20191004211606.jpg

 

       微视频《宝贝团长刘颖的故事》展播平台一览:

        人民日报客户端:https://wap.peopleapp.com/video/rmh8087091/rmh8087091


 搜狐:https://www.sohu.com/a/344946723_585644


 百度视频:https://haokan.baidu.com/v?pd=bjh&vid=4010606294570209884&fr=bjhauthor&type=video


 UC头条:https://mparticle.uc.cn/video.html?uc_param_str=frdnsnpfvecpntnwprdssskt&wm_aid=91c79121be45406491a5a5e62305df4f


 网易视频:http://v.163.com/static/1/VZPN4A6PK.html


 天天快报:http://kuaibao.qq.com/s/20191004V05P3Y00


 东方头条:http://mini.eastday.com/video/vgongyi/20191004/191004103320059884779.html


 一点资讯:https://www.yidianzixun.com/article/V_04iW9JAH


 看了吗:https://www.klm123.com/video/f140ec4e2595?channel_id=0


 人民视频:http://vblog.people.com.cn/index/playvideo/contentid/163252


 腾讯视频:https://v.qq.com/x/page/j30040pfi45.html


 优酷视频:https://v.youku.com/v_show/id_XNDM4NTY0Njk4MA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0


 搜狐视频:https://tv.sohu.com/v/dXMvMjk3MjAxMDkzLzE1NTQyNzEwMi5zaHRtbA==.html


 56视频:http://www.56.com/u86/v_MTYwNTI4NDQz.html


 云美摄:https://m.meisheapp.com/share/index_new123.html?id=20056736


 彩视:http://v.colorv.com/play/884735c29af2b6de101b469d97c80bce?u=6ba6e5d5cdbaab42&c=2&referrer_user_id=11255172&share_time=1570164765.74&from=singlemessage


 好看视频:https://haokan.baidu.com/v?vid=4086176296441125924&pd=haokan_share&context=%7B%22cuid%22%3A%22lu-zilPzS8_laH8B_a2yaguqH8gza28g0i2PfjaTH8KQLRORB%22%2C%22tt%22%3A1570175736%2C%22uk%22%3A%2292uZHszGS553mgfwH0BR5g%22%7D


 皮皮虾:https://h5.pipix.com/s/uwmEaV/


 西瓜视频:https://m.ixigua.com/group/6743793225712009732/?app=video_article×tamp=1570165053&utm_source=copy_link&utm_medium=android&utm_campaign=client_share


 秒拍视频:http://n.miaopai.com/media/QQAIA2hnW6fKZV9PrhfEe4S-LlaDFKWc.htm


 小红书: https://www.xiaohongshu.com/discovery/item/5d96c7460000000004020c92?xhsshare=CopyLink&appuid=5bc87180534dc900010f52d9&apptime=1570165170


 火锅视频:https://url.cn/5vkvXDr


 澎湃新闻:https://m.thepaper.cn/user_4123973


 美工刀:https://art.meb.com/content/details/1/39f0a73c-c346-475d-4a86-c11408bc8d7c?type=share


 小影:http://xiaoying.tv/v/zb9qyo/1/?fromApp=XiaoYing


      银河悦读网原文链接:【第二届】慈爱宝贝团团长的故事 ——记原空军退役女兵刘颖 作者:后来

      http://www.yinheyuedu.com/article/detail/17319


     (感谢蓝海洋分站站长后来成功组织并完成了这部微视频的制作)     摄图网_401511468_副本.jpg


    缩小之印2.jpg

      2019年10月4日