1589616148185208.png

[依分句嵌纳兰性德《浣溪沙、谁念西风独自凉》]

(2017年12月28日)


[清]    纳兰性德

浣溪沙


谁念西风独自凉,萧萧黄叶闭疏窗。沉思往事立残阳。

被酒莫惊春睡重,赌书消得泼茶香。当是只道是寻常。谁念西风独自凉,残荷败叶入池塘。青山倒映水波长。

到处山花凋谢去,无边沃野喜逢黄。丰年五谷欲登场。人老无眠夜色长,萧萧黄叶闭疏窗。读书恰是好时光。

挥笔描摹修古字,临灯把卷诵华章。蜗居溢溢荡书香。常忆双眉翠黛长,玉容笑靥酒飘香。沉思往事立残阳。

岁月无情人已老,山川有意叶先黃。白头到老慰红妆。寻觅杏花入酒乡,高楼老友醉琼浆。兴酣私语叙衷肠。

被酒莫惊春睡重,闲聊正见友情长。家邦欣喜乐繁昌。冬月海南暖气扬,风和日丽乐无疆。相期老友聚于堂。

对弈勾来诗瘾重,赌书消得泼茶香。南来避雪觅安康。遥忆当年神自伤,红旗如海意徬徨。学文疲弃奔他方。

风雨一生多坎坷,是非十载太荒唐。当时只道是寻常。