1578565260347567.jpeg燕云难舍几多愁,

心意悠悠别九州。

呜咽松涛梅点泪,

唤回金麦曹公留。


曹公赠墨字斟酌,

点点丹青红印留。

识得君心豪迈志,

常将寸草遍神州。


曹公赠予诵书收,

品韵闲云如水流。

教我吟诗情酝酿,

黄钟大吕在心头。


每忆电波悦耳眸,

孩童耄耋喜眉头。

流金岁月情难老,

喇叭声声三代留。


重播曹公饰邓公,

殷殷赤子两相留。

但将博爱民心予,

梅竹馨香德艺收。


再忆曹公将进酒,

百年苦短不言愁。

南通朗俊燕幽远,

一世情怀意未修。