淇奥


远眺淇水,弯弯河岸

绿竹葱郁修长,顺流绵延

 

你的文采

如切如磋,如琢如磨

 

你的丰姿

如金如锡,如圭如璧

 

威武庄重,从容磊落

善言戏谑,从不刻薄

 

耳边,玉石莹莹发亮

帽子上,玉缀闪闪星光

这样的你

我们怎么能够遗忘


诗经原文:

 

瞻彼淇奥yù,绿竹猗ē猗。

有匪君子,如切如磋,如琢如磨。

瑟兮僩xiàn兮,赫兮咺xuān兮。

有匪君子,终不可谖xuān兮。

 

瞻彼淇奥,绿竹青青。

有匪君子,充耳琇xiù莹,会guì弁biàn如星。

瑟兮僩兮,赫兮咺兮。

有匪君子,终不可谖兮。

 

瞻彼淇奥,绿竹如箦zé。

有匪君子,如金如锡,如圭guī如璧。

宽兮绰兮,猗yǐ重较兮。

善戏谑xuè兮,不为虐兮。

 

 

考槃

 

 

小木屋建在山涧之畔

以你的高大

却感觉天地之宽

一个人睡着

醒来后,对着自己说

忘记这个地方,很难


小木屋架在山坳上

以你的健硕

却感觉空间之阔

一个人睡着

醒来后,大声地唱歌

这样的地方,再不会错过


小木屋立在山中

你的活动也在附近

一个人在这里

睡觉,休息

这里是你永远的秘密诗经原文:

 

考槃pán在涧,硕人之宽。

独寐寤言,永矢弗谖xuān。

 

考槃在阿ē,硕人之薖kē。

独寐寤歌,永矢弗过。

 

考槃在陆,硕人之轴。

独寐寤宿,永矢弗告。

 

 

 

硕人

 


贵人颀颀,锦绣裙衣

齐王之女,卫王之妻

太子胞妹,王侯之戚


手如柔夷,肤如凝脂

长颈白皙,齿若碎玉

额头舒阔,弯眉如蛾

笑靥巧生,目摄魂魄


身材高挑,歇马城郊

四骏高大,红巾飘飘

雉翎饰轿,徐徐入朝

君王一见,早早退朝。


大河汤汤,北去荡荡

打鱼时节,撒下网网

鲤鳇慌慌,芦花飘扬

侍女辉辉 ,卫士雄壮!诗经原文:

 

硕人其颀(qí),衣锦褧(jiǒng)衣。

齐侯之子,卫侯之妻。

东宫之妹,邢侯之姨,谭公维私。

 

手如柔荑(tí),肤如凝脂,

领如蝤(qiú)蛴(qí),齿如瓠(hù)犀。

螓(qín)首蛾眉, 巧笑倩(qiàn)兮,美目盼兮。

 

硕人敖敖,说(yuè)于农郊。

四牡有骄,朱幩(fén)镳(biāo)镳,翟(dí)茀(fú)以朝。

大夫夙(sù)退,无使君劳。

 

河水洋洋,北流活活。

施罛(gū)濊(huò)濊,鳣(zhān)鲔(wěi)发发,葭(jiā)菼(tǎn)揭揭。庶姜孽(niè)孽,庶士有朅(qiè)

 

 

 


那个卖布小哥,呲着牙乐呵呵

来此不为换丝,与我商议婚事

送他到淇水河,顿丘依依惜别

不是我误佳期,无媒妁少礼仪

情郎别发脾气,秋天即为婚期


登上断墙眺望,你家遥遥茫茫

看不到你家乡,伤心眼泪汪汪

终于见到情郎,心中欢喜洋洋

你去占卜算卦,卦象没有凶象

你的婚车到来,装好我的嫁妆


桑树未曾败落,树叶肥硕润泽

斑鸠别吃桑果,女人别贪情乐

男人可以解脱,女人却遭折磨


桑树已经萎缩,叶子枯黄脱落

自我嫁到你处,三年受穷吃苦

汤汤淇水之河,浸湿幔布之车

女人并无差错,男人已失其德

男人随心所欲,反复无常已极


做了三年人妇,不停劳作劳苦

早起晚睡干活,没有一日安乐

遂了你的心愿,却得暴虐凶残

兄弟不知实情,嘻嘻取笑不停

静心思前想后,独自悲叹忧愁


曾经发誓同老,如今未老先抛

淇水之河有岸,漯水之河有边

曾经说笑晏晏,总角之乐言欢

曾经誓言旦旦,谁成想你食言

海誓山盟白头,已经终结罢休!诗经原文:

 

氓之蚩chī蚩,抱布贸丝。

匪来贸丝,来即我谋。

送子涉淇,至于顿丘。

匪我愆qiān期,子无良媒。

将qiāng子无怒,秋以为期。


乘彼垝guǐ垣yuán,以望复关。

不见复关,泣涕涟涟。

既见复关,载zài笑载zài言。

尔卜尔筮shì,体无咎jiù言。

以尔车来,以我贿迁。


桑之未落,其叶沃若。

于嗟鸠兮,无食桑葚!

于嗟女兮,无与士耽!

士之耽兮,犹可说也。

女之耽兮,不可说也!


桑之落矣,其黄而陨yǔn。

自我徂cú尔,三岁食贫。

淇水汤shāng汤,渐jiān车帷wéi裳cháng。

女也不爽,士贰其行。

士也罔极,二三其德。


三岁为妇,靡mí室劳矣。

夙sù兴夜寐,靡mí有朝矣。

言既遂矣,至于暴矣。

兄弟不知,咥xì其笑矣。

静言思之,躬自悼矣。


及尔偕老,老使我怨。

淇则有岸,隰xí则有泮pàn。

总角之宴,言笑晏yàn晏,

信誓旦旦,不思其反。

反是不思,亦已焉哉!

  

 

 

竹竿

 

 

曾经垂钓在淇河上,

记得那细细长长的竹竿。

故乡啊,纵使你那么遥远,

我还是如此的思念!


当年远嫁出行,

远离父母弟兄。

泉水汩汩在左手,

淇水河悠悠淌在右。


在梦里,我回到故国!

悬配美玉,身姿婀娜

笑着说:这回呀

泉水在右,淇水在左!


桧木桨儿、松木小舟,

淇河水日夜向东流。

何时能再回故乡泛舟,

以解我无尽的乡愁!


诗经原文:

 

籊tì籊竹竿,以钓于淇。

岂不尔思?远莫致之。

 

泉源在左,淇水在右。

女子有行,远兄弟父母。

 

淇水在右,泉源在左。

巧笑之瑳cuō,佩玉之傩nuó。

 

淇水滺yōu滺,桧guì楫jí松舟。

驾言出游,以写xiè我忧。 

芄兰


 

芄兰结了夾

尖尖的嘴

活像你这个小孩

头上戴的角錐

自戴了那個玩意儿

就像再也不懂我的心

衣带下垂,拖泥带水

晃晃悠悠,自觉挺美!


芄兰的叶子

碧绿碧绿

就像你这个儿童

手上戴的扳指

戴上那个破烂儿

就再也不和我亲近

迈着方步,摇头晃脑

大带耷拉,着实可笑!诗经原文:

 

芄wán兰之支,童子佩觽xī。

虽则佩觽xī,能不我知。

容兮遂兮,垂带悸兮。

 

芄兰之叶,童子佩韘。

虽则佩韘shè,能不我甲。

容兮遂兮,垂带悸兮。


 

 

河广


 

黄河宽阔?

一片苇子,

就能渡过!

宋国遥远?

踮起脚就能看见!


黄河宽广?

小船都不得航!

宋国遥远?

不用一个早上,

就能相见!诗经原文:

 

谁谓河广?一苇杭之。

谁谓宋远?跂qǐ予望之。

 

谁谓河广?曾不容刀。

谁谓宋远?曾不崇朝zhāo。

 

 

伯兮


哥哥!

你真威猛!

你是国家的英雄!

你正手持长矛,

为君王冲锋!


自从你去东征,

我的头发就乱如草蓬。

不是没有膏脂,

为谁妆扮为谁容!


盼着下雨呀,盼甘霖,

可头顶的太阳亮晶晶。

想念你呀,哥哥!

我心甘情愿

受这痛苦的折磨。


哪里能有忘忧草?

小瓦盆里,把它栽好。

哥哥,真的好想你!

心病已成,

只怨自己!


 

诗经原文:

 

伯兮朅qiè兮,邦之桀兮。

伯也执殳shū,为王前驱。

 

自伯之东,首如飞蓬。

岂无膏沐,谁适为容?

 

其雨其雨,杲gǎo杲出日。

愿言思伯,甘心首疾。

 

焉得谖xuān草,言树之背。

愿言思伯,使我心痗mèi。 

有狐

 

 

那只狐狸

在淇河的石桥上独走

我心里哀怜

他,竟然连裤子也没有


那只狐狸

在淇水的浅滩上徜徉

我心里可怜

他,竟然没有衣裳


那只狐狸

在淇水的岸边徘徊

我心里爱怜

他,竟然没有衣带诗经原文:

 

有狐绥suí绥,在彼淇梁。

心之忧矣,之子无裳。

 

有狐绥绥,在彼淇厉。

心之忧矣,之子无带。

 

有狐绥绥,在彼淇侧。

心之忧矣,之子无服。


 

木瓜


赠我木瓜,琼瑶回报

不是答谢,求永相好


赠我木桃,琼琚回报

不为答礼,祈永相好


赠我木李,琼玖回报

不为谢礼,盼永相好!


诗经原文:

 

投我以木瓜,报之以琼琚jū。

匪报也,永以为好也!

 

投我以木桃,报之以琼瑶。

匪报也,永以为好也!

 

投我以木李,报之以琼玖。

匪报也,永以为好也!